ERHAN AHMET INCI LISESI RESMI WEB SITESI, ERHAN AHMET INCI HIGH SCHOOL OFFICIAL WEB SITE
 
AnasayfaPortalli-yayınGaleriAramaKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 ÇALIŞMA SORULARI

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
Misafir
Misafir
avatar


MesajKonu: ÇALIŞMA SORULARI   Cuma Şub. 08, 2008 11:42 pm

KLASİK SORULAR
1-Karadeniz ormanları hakkında bilgi veriniz.
2-Türkiye akarsularında taşımacılık yapılmamasının nedeni nedir?
3-Makilerin çıkabildiği üst sınırın bölgelere göre değişiklik göstermesinin nedeni nedir?
4-Balıkçılık,tekstil,bankacılık,eğitim,inşaat işçiliği,tarım iş gruplarını birincil,ikincil,üçüncül
faaliyet olarak gruplandırınız.
5-Kahverengi orman topraklarının hangi bölgede yaygın olduğunu ve nedenini açıklayınız.
6-Tarım alanlarının daha çok iç kesimlerde yaygın olmasının nedeni nedir?
7-Paleolitik çağda ne gibi gelişmeler olmuştur?
8-Neolitik çağda etkin olan ekonomik faaliyetler nelerdir?Yazınız.
9-Türkiye’de çeşitli bitki türlerinin görülmesinin nedeni nedir?
10-Ülkemizde ormanların kıyı bölgelerimizde yoğunlaşmasının nedeni nedir?
11-Doğal bitki örtüsü ile iklim arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
12-Kolivyal toprakların tarım açısından önemini belirtiniz.
13-Sularımızdan sürekli olarak yararlanabilmek için neler yapılmalıdır?
14-Psodömaki ile antropojen bozkır arasındfaki fark nedir?
15-Ticaret ilk defa nasıl ortaya çıkmıştır?
16-Buhar makinesinin icadının tarım dışı ekonomik faaliyetlere etkisi nedir?
17-Yükseltinin atmasıyla bitki örtüsü kuşaklarında görülen değişimin nedeni nedir?
18-Endemik bitki nedir?Açıklayınız.
19-Relik bitki nedir?Açıklayınız.

BOŞLUK DOLDURMA
1-Karasal iklimde çayır bitki örtüsü altında oluşan ………………topraklara Erzurum-Kars
çevresinde ve Doğu Karadeniz dağlarında rastlanır.
2-Karadeniz’in kıyı kesiminde,ormanların arasında çeşitli ağaççık ve çalılardan oluşan bitki
topluluğuna …………………………………..denir.
3-Ormancılık…………..faaliyet grubuna girer.
4-Kuraklık ve yıkanmanın az olduğu yerlerde ……………….orman toprakları görülür.
5-Ormanların tahrip edildiği yerlerde çıkan topluluğuna …………………………… denir.
6-Karasal iklimde çayır bitki örtüsü altında oluşan topraklara ………………. denir.
7-Geniş alan kaplayan bitkilere ……………. denir.
8-Bitki örtüsü, ………….ve………….. bölgelerde daha gürdür.
9-Ülkemizin ………………kesimlerinde bozkırlar geniş yer tutar.
10- ………………………,…………………….. ve ……………………..dışında oluşan her
toprak tipi ülkemizde oluşabilmektedir.
11-Makiler Marmara kıyılarında ……………….metre,Ege kıyılarında…………….metre,
Akdeniz kıyılarında ……………….metre yüksekliğe kadar çıkabilmektedir.
12-Karadeniz kıyılarında da ormanların tahrip edildiği yerlerde çalılara rastlanır.Bunlara
………………………………denir.
13-Balıkçılık …………..faaliyete girmektedir.
14-Ulaşım,ticaret,eğitim…………………faaliyetine girmektedir.
15-Eski göl tabanlarındaki killi ve kireçli depolar üzerinde oluşan topraklara ………….denir.
16-Alüvyal toprakların dağılışındaki belirleyici faktör……………………dır.
17-Karadeniz Bölgesi’nde dağların kuzey ve güney yamaçlarında farklı bitki türlerinin
görülmesi………………………ilgilidir.
18-Madencilik,balıkçılık,hayvancılık ve tarım ürünleri yetiştiriciliği……………….faaliyetler
içersine girer.

DOĞRU-YANLIŞ

1-Alpin çayırlar Ege dağlarının üst kısmında görülür.( )
2-Tarlada pamuk üreten çiftçi ikincil faaliyete girer. ( )
3-Volkanlardan çıkan kum boyutundaki malzemeler,akarsuların biriktirdiği kum depolar ve
yamaçta biriken topraklara regosal denir. ( )
4-Zeytin ağacı bir endemik bitki türüdür. ( )
5-Doğu Karadeniz’in toprak tipi terra rosadır. ( )
6-Tuzlu topraklar Tuz Gölü çevresinde yaygındır. ( )
7-Çernozyomlar karasal iklim toprağıdır. ( )
8-Ormanlar tahrip edildikten sonra çıkan bitki örtüsüne antropojen bozkır denir. ( )
9-Türkiye’deki akarsuların boyları uzun ve rejimleri oldukça düzenlidir. ( )
10-Maki üst sınırı güneyden kuzeye doğru gidildikçe enlem etkisiyle alçalmaktadır. ( )
11-Bozkır bitkisi Karadeniz ve Ege’de görülür. ( )
12-Orman üst sınırı yağışa göre,alt sınırı sıcaklığa göre belirlenir. ( )
13-Türkiye’deki ormanların önemli bir kısmı iç bölgelerde yoğunlaşmıştır. ( )
14-Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerdeki ormanlar tahrip edildikten sonra,buralardaki
orman altı örtüsü gelişerek makiyi oluşturur. ( )
15-Doğu Anadolu’da karasallığın etkisiyle dağ çayırları daha da yukarıya çıkmıştır. ( )
16-Akdeniz Bölgesi’nde kuzeye doğru çıkıldıkça enlem etkisiyle makiler içindeki türler
artar. ( )
17-Kırmızı Akdeniz toprakları organik madde bakımından oldukça zengindir. ( )
18-Türkiye’nin sıcak su kaynakları bakımından zengin olması,Anadolu’nun aktif bir tektonik
yapıya sahip olmasındandır. ( )
19-İlkbaharda yeşerip yaz boyu yeşil kalan,gür ot topluluklarına bozkır denir. ( )
20-Yeryüzünde geniş alanlara yayılış gösteren bitkilere kalıntı bitkiler denir. ( )
21-Tuzlu topraklar kapalı havza veya eski göl tabanlarında oluşan topraklardır. ( )

ÇOKTAN SEÇMELİ
1-Ülkemizde akarsu rejimleri düzensizdir.genelde yazın alçalır,kışın yükselir.Fakat Erzurum-
Kars yöresinde akarsularda alçalma kışa rastlar.Yükselme ise ilkbahar sonu yaz başlarında-
dır.Bu bölümde akarsuların akımlarının yaz aylarında yükselmesinin ana nedenini seçenek-
lerdeki ifadelerden hangisi açıklar?
A)Yağış rejiminin düzensiz olması
B)Karların ermesiyle birlikte yağışların da çoğalması
C)Toprağın donması nedeniyle suların yer altına sızması
D)Yaz aylarında sıcaklığın düşük olması
E)Fay hatlarının paralel uzanması
2-Aşağıdakilerden hangisi endemik bir bitki türüdür?
A)Sığla ağacı B)Çam C)Maki D)Keçiboynuzu E)Parnız
3-Aşağıda verilen topraklardan hangisi Türkiye’de görülmez?
A)Podzol B)Laterit C)Tundra toprakları D)Çernezyom E)Terra rosa
4-Ülkemizdeki orman alanları içinde en yaygın olan ağaç türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kayın B)Meşe C)Ihlamur D)Sedir E)Söğüt
5-Ormanın alt ve üst sınırını sırasıyla aşağıdakilerden hangisi belirler?
Alt Sınır Üst Sınır
A) Enlem Yükselti
B) Yağış miktarı Sıcaklık
C) Karasallık Bakı
D) Sıcaklık Yağış miktarı
E) Yağış rejimi Enlem
6-Lavanta çiçeği,kekik otu,süpürge çalısı,katran ardıcı ve kermez meşesi gibi türleri olan
bitki topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A)Orman B)Bozkır C)Dağ çayırı D)Garig E)Psodömaki

7-Alüvyal toprakların çok verimli olmasını hangisi daha iyi açıklar?
A)Kalın bir örtü halinde olmaları
B)İnce elemanlı olmaları
C)Çeşitli toprakların bileşiminden oluşmuş olmaları
D)Daha kolay sulanabilmeleri
E)İklime bağımlılık göstermemeleri
8-Aşağıdakilerden hangisi ikincil faaliyete girmektedir?
A)Balıkçılık B)Ormancılık C)Enerji D)Tekstil E)Tarım
9-Kırmızı renkli topraklar hangi bölgemizde daha yaygındır?
A)Karadeniz B)Marmara C)Akdeniz D)Doğu Anadolu E)İç Anadolu
10-Aşağıdakilerden hangisi humus bakımından zengin bir toprak tipidir?
A)Çernezyom B)Kestane renkli bozkır toprakları
C)Terra rosa D)Regosoller E)Alüvyal topraklar
11-Ülkemizde farklı iklim özelliklerinin görülmesi aşağıdakilerden hangisi ile ilişkili
değildir?
A)Dağların uzanışı B)Yükselti C)Bitki örtüsü D)Özel konum E)Matematik konum
12-Türkiye’de çeşitli iklimlerin görülmesi aşağıdakilerden hangisini en az etkiler?
A)Ulaşım hizmetlerini B)Tarım ürünlerinin çeşitliliğini
C)Orman dağılışını D)Toprak çeşitlerini E)Akarsu uzunluklarını
13-Aşağıdakilerden hangisi asıl orman ürünlerinden biri değildir?
A)Tomruk B)Kâğıt C)Çam kozalağı D)Odun E)Sunta
14-Bozkır,ilkbahar yağışlarıyla yeşeren ve yaz kuraklığının etkisiyle sararan ot toplulukları-
dır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bozkır türü değildir?
A)geven B)Gelincik C)Çayır D)Menengiç E)Kılıçotu
15-Ülkemizde orman ürünleri sanayii nerede gelişmiştir?
A)Ege B)Akdeniz C)Doğu Anadolu D)İç Anadolu E)Batı Karadeniz
16-Çorak topraklar,tuzlu göller çevresinde görülen topraklardır.Buna göre,aşağıda verilen
doğal göllerden hangisinin çevresinde çorak topraklara rastlanır?
A)Burdur Gölü B)İznik Gölü C)Uzungöl D)Bafa Gölü E)Abant Gölü
17-Türkiye’nin iç bölgelerinde ormanların daha çok dağlık kesimlerde görülmesi;
I. Toprakların verimli olması
II. Kaynak sularının fazla olması
III.Yağış miktarının fazla olması
IV.Yerleşmelerin az olması
yukarıda verilenlerden hangileriyle daha çok ilgilidir?
A)Yalnız I B)Yalnız III C)I ve II D)II ve III E)III ve IV
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
melike

avatar

Kadın
Mesaj Sayısı : 1
Yaş : 21
ADI SOYADI : melike gemici
OKUL NO : 38
SINIF : 10a
Kayıt tarihi : 30/04/13

MesajKonu: Geri: ÇALIŞMA SORULARI   Çarş. Mayıs 01, 2013 4:20 pm

cevapları yok mu bunların
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör
 
ÇALIŞMA SORULARI
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
ERHAN AHMET INCI LISESI :: COĞRAFYA DERSİ ÖZEL BÖLÜMÜ :: 10. SINIF DERS ETKİNLİKLERİ - KONULARI-
Buraya geçin: